Search resources, channels and events

Your search for pontificia universidad católica del perú (pucp) resulted in 2 hits.
Content Type: Resource
Date: Feb 2014
Location: World

Pou mason ak atizan nan domèn konstriksyon. Peru nan yon zon ki konn gen tranbleman dte. De tan zan tranbleman dte ki pase yo konn afekte kay ki pa byen bati ase. Sa konn fe gwo dega e souvan...

Content Type: Resource
Date: Feb 2014
Location: Peru

Peru is located in a seismic area. From time to time earthquakes occur which affect inadequately constructed houses, causing major damage and in many cases partial or total collapse.

In...