Praktische tips voor multidiscplinaire samenwerking en opvang binnen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens COVID-19 maatregelen

[EN]
This document may also be found in the European Family Justice Alliance library: https://www.efjca.eu/
These guidelines refer to responding to domestic violence and child abuse under the Covid-19 measures, and include important factors such as the replacement of the face-to-face approach to a telephone and online approach, as well as a focus on installing immediate safety.
This resource is part of a collection on COVID-19 and Domestic Violence.
Collections are monitored daily and new content is added.

[NL]
Dit document kan zich ook bevinden op de European Family Justice Alliance site: https://www.efjca.eu/
Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken onder de Covid-19 maatregelen dienen de partners in de multidisciplinaire aanpak een aantal zaken snel en ad hoc te herwerken. Belangrijke factoren zijn het vervangen van de face-to-face- aanpak naar een digitale en telefonische aanpak, met daarbij ook het installeren van directe veiligheid.
Dit document is deel van een collectie over COVID-19 en Huiselijk Geweld.
Collecties zijn dagelijks gecontroleerd en nieuwe inhoud word geplaatst.